Elementen voor herstel volgens Sociaal Panorama en Believe Work

Sociaal Panorama Training Basis

“Drop your story.”

Als een gebeurtenis je spanning bezorgt, wil je daar graag vanaf.

Welke 3 elementen dragen het meeste bij aan je herstel?

Deze inzichten hebben uiteenlopende methoden – zoals Sociaal Panorama, Cognitieve Gedragstherapie, The Work, Eenzijdig Relaties Verbeteren, Believe Work en hypnotherapie – gemeenschappelijk voor het verwerken van een pijnlijke ervaring:

1. Er kan een groot verschil zijn tussen de situatie zoals jij hem vanuit jezelf, met emoties, ervaart en de situatie zoals die van een afstand zonder emoties waarneembaar is.

2. Het is niet de gebeurtenis die je hindert. Het is jouw beleving van de gebeurtenis die je hindert.

3. Als je verwacht dat de situatie is zoals je die kent uit het verleden, dan is de kans groot dat je teleurgesteld raakt.

Sociaal Panorama

Zoals Lucas Derks – de grondlegger van Sociaal Panorama – het verwoordt:
‘Je wordt niet gehinderd door de gebeurtenis maar door jouw mentale representatie daarvan.’

Zoals verwoord in de uitgangspunten van Eenzijdig Relaties Verbeteren:
‘Je hebt geen last van een ander. Je hebt last van jouw beeld van die ander.’

Of kort maar krachtig, door Byron Katie:
“Drop your story.”


Op 6 september 2017 wordt de 1-daagse workshop Leer Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV® verzorgd in Arnhem.

Lees hier meer over de workshop >>