Waarom Eenzijdig Relaties Verbeteren?
Als therapeut kreeg en krijg ik geregeld de vraag of ik wil helpen een relatie te verbeteren. In zo’n geval, als je twee mensen in je praktijk krijgt, gaan zij vaak verder met wat zij buiten jouw praktijk ook doen. Ze gaan kibbelen en non-verbaal razendsnel op elkaar reageren, terwijl jij er als buitenstaander bij zit. Als ze verstandig zijn spreken ze niet zomaar alles uit wat ze raakt binnen de relatie. Want wat ze zeggen in het bijzijn van die ander heeft ook weer rechtstreeks impact op die relatie. Het achterste van je tong laten zien over de relatie waar de ander bij is is daardoor een hachelijke onderneming die veel schade kan toebrengen.

De therapeut als buitenstaander

Om die reden ben ik bij relatietherapie 1-op-1 gaan werken met elk van beide partners. En wat denk je? Dit bleek veel effectiever! Ik heb stap voor stap een nieuwe methodiek ontwikkeld en hoewel het pionierswerk was, heb ik steeds gekozen voor gedegen werkvormen die veel konden gaan opleveren voor de cliënt. Mijn expertise op het gebied van training, coaching en verschillende vormen van therapeutische behandeling heb ik gecombineerd met de jarenlange ervaring. Over tientallen jaren heb ik de interventies in praktijk gebracht met talloze cliënten.
De technieken die gewoon erg goed bleken te werken ging ik ook aanbieden in workshops, zodat ik meer mensen kon helpen hun relaties te verbeteren. Ook als die ander daar niet aan mee kon of wilde doen.

Benieuwd

In een dag werkten de deelnemers aan de verbetering van een relatie. En wie schreven er in? Mensen die inderdaad een relatie hadden waar ze van wakker lagen, bijvoorbeeld met een kind, een schoonzus, een collega, een ouder, een klant of hun leidinggevende. Maar ook nogal wat coaches en therapeuten die vooral erg benieuwd waren naar de technieken.
Een goede reden om voor coaches en therapeuten een aparte workshop aan te bieden! Sommige technieken kregen het voor elkaar relaties te verbeteren terwijl cliënten van te voren echt dachten dat dat onmogelijk was. Een paar van de technieken met een sterke impact heb ik samengebracht in de workshop Leer Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV.

Sterke impact

Natuurlijk heb ik de wijsheid niet in pacht en er wordt soms ook heel succesvol tweezijdig aan relaties gewerkt. Maar mijn ervaring met honderden mensen met allerlei relaties – zoals jij en ik – heeft laten zien dat het vaak een complete verademing is als iemand vrijuit over een relatie kan praten. Als hij ècht vrij aan zijn beleving van de relatie kan werken. En – nog belangrijker – dat je volledig je verantwoordelijkheid neemt als je vanuit één kant aan een relatie werkt. Het is natuurlijk zinloos te gaan zitten wachten tot die ander iets gaat veranderen als je in je eentje bezig bent!

Eigenaarschap

Inmiddels is er een geaccrediteerde opleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren en zijn er gelicenseerde ERV-ers die volgens deze methode werken. Er is niet alleen belangstelling van coaches en therapeuten, maar ook van POH-GGZ, mediators, ambulant begeleiders, pedagogen, managers, vertrouwenspersonen en psychiaters.
Interessant? Een goed begin is je inschrijven voor de tips, info en inspiratie. Ik houd je graag op de hoogte!

 


Zo fijn om kennis te mogen overdragen!

Wat is het toch heerlijk om les te geven. De afgelopen weken heb ik weer prachtige methodieken mogen overdragen aan toegewijde studenten. Technieken uit Eenzijdig Relaties Verbeteren, uit hypnotherapie èn uit NLP.

Extra bijzonder was het om als docent terug te keren naar de academie waar ik zelf ooit in de schoolbanken zat…  Academie Hypnos.


Ik heb de studenten uit verschillende leerjaren onder meer mogen leren hoe je regressie effectief inpast in een therapeutische sessie, hoe je gebruik kunt maken van onbewuste lichaamssignalen, hoe je diagnosticeert met ideomotorische vingerbewegingen, hoe je een hele sessie kunt doen zonder dat je cliënt één woord zegt en hoe je veelzijdig kunt werken met de Tijdlijn. Zó fijn hoe al deze studenten en supervisoren serieus aan de slag zijn gegaan om zich de technieken eigen te maken!

En natuurlijk de opleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren!

De studenten ERV® hebben geleerd hoe ze zelfhypnose kunnen inzetten als hulpmiddel voor hun cliënten. En voor zichzelf natuurlijk! Ze hebben elkaars mentale ruimte verkend en aangepast. En ze hebben geleerd hoe je ERV® kunt toepassen met beeldende materialen zoals pastelkrijt.

Live dag ERV® Zelf

Afgelopen donderdag was er weer een bijeenkomst voor de deelnemers aan ERV® Zelf.

Er was flink gestudeerd, geoefend en geëxperimenteerd sinds de vorige bijeenkomst. Ervaringen, tips en
successen werden gedeeld.

Praktisch

Natuurlijk hebben ze weer nieuwe technieken geleerd, zoals de Plasmabel, waarmee ze cliënten kunnen helpen bij rouwverwerking, voortdurende verliefdheid na een verbroken relatie of gevoelens van afhankelijkheid.

Zelfhypnose

Een van de nieuwe technieken van
deze les was de Anachroon
Zelfhypnose.

Deze techniek kunnen de ERV-ers in opleiding aanleren aan hun cliënten, zodat zij de doorwerking van hun ERV-sessie kunnen versterken. Daarnaast is het natuurlijk ook heel fijn om een krachtig middel als
zelfhypnose ter beschikking te hebben
voor jezelf, ook als je zelf therapeut
of coach bent!

Ambacht

Natuurlijk is er weer veel geoefend met de nieuwe technieken. Want ERV® is een ambacht. Je leert het door te doen, te doen en nog vaker te doen.

Eenzijdig verbeteren van relaties

Innerlijke conflicten

Bij Academie Hypnos hebben de
studenten verschillende
basistechnieken geleerd, zoals het
werken met oppositiedelen voor
het verhelpen van een innerlijk
conflict of besluiteloosheid.

Het allerbeste van dit vak

Lesgeven vind ik heerlijk. Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om mijn cliënten en de verlichting die ze bereiken in hun leven en relaties. De zwager die al wekenlang wakker ligt vanwege de koude oorlog met zijn schoonzus en na een sessie gelukkig weer kan ontspannen en slapen. De tweeverdiener die zichzelf heeft uitgeput om werk en gezin te combineren en ineens ziet dat het gemakkelijker kan. De dochter die altijd nog vaders strenge stem in haar achterhoofd hoorde en die nu na al die jaren eindelijk simpelweg kan genieten van haar leven… Wat een mooi vak is dit toch!

Maar – eerlijk is eerlijk – ik kijk ook alweer uit naar de workshop over Eenzijdig Relaties Verbeteren over 2 weken. Dan mag ik al die prachtige technieken waarmee ik mensen help weer delen met anderen, zodat er nóg meer mensen profijt van kunnen hebben.

 


De 3 grootste valkuilen bij het eenzijdig verbeteren van een relatie

 

Sommige vergissingen maken het vrijwel onmogelijk om het echt effectief vanuit één kant te doen: het verbeteren van een relatie. Ik zet de drie belangrijkste fouten voor je op een rij, zodat jij die in elk geval niet hoeft te maken:

  1. Feiten corrigeren

Past het verhaal van je cliënt niet binnen de feiten die je kent? Wijs er dan niet op dat jij feiten kent die het verhaal tegenspreken, maar toon belangstelling voor zijn beleving van de situatie, met een open en eerlijke nieuwsgierigheid.

Neem van hem aan dat in zijn beleving de situatie zo is als hij hem weergeeft. Uiteindelijk is het immers zijn beleving van de situatie die je hem helpt verbeteren. Historische feiten zijn daarbij van ondergeschikt belang.

  1. Zelfkritiek bevestigen

Twijfelt je cliënt sterk aan zichzelf of geeft hij zichzelf de schuld van zijn probleem? Bevestig hem daar dan niet in. Je hoeft het evenmin te ontkennen. Laat hem zelf onderzoeken of hij met de kennis en mogelijkheden die hij op dat moment had, naar beste eer en geweten heeft gehandeld.

Als dat zo is, zal hij zich realiseren dat hij zijn best heeft gedaan. De last van het schuldgevoel of de schaamte valt dan van hem af.

 

  1. Hopen op een bepaalde uitkomst

Het is niet meer dan menselijk om te hopen dat ruziënde echtelieden weer samen gaan wonen, dat oma weer wekelijks thee komt drinken of dat je cliënt zijn demente vader voor altijd in zijn hart sluit. Toch is het belangrijk jouw persoonlijke ideaalbeeld los te laten.

Stel je volledig open voor alle gedachten en gevoelens van je cliënt. Laat je verrassen door de richting die je cliënt kiest. Alleen dan kun je zonder oordeel luisteren.

Als je deze valkuilen vermijdt, ben je al een heel eind op weg bij het verbeteren van een relatie. Je cliënt zal er je dankbaar voor zijn!


Dit soort informatie af en toe in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor de tips en inspiratie!