Zeer vereerd met mijn benoeming tot Ambassador of Mental Space Psychology.

https://www.facebook.com/claudie.vanginneken/posts/1772667639553726
Ambassadors of Mental Space Psychology

Een mooie erkenning van mijn werk aan Eenzijdig Relaties Verbeteren. Deze methodiek maakt – samen met vele andere therapeutische behandelvormen en coachingsmethodieken, zoals Sociaal Panorama, familie-opstellingen en ander opstellingenwerk – deel uit van de mentale-ruimte psychologie.

Met veel dank aan het bestuur van de SOMSP!

De SOMSP stimuleert de wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot mentale-ruimtepsychologie.

Dit omvat alle psychotherapie die gebruik maakt van ruimtelijke interventies. De patiënt of cliënt plaatst of herplaatst onder leiding van de therapeut kritieke concepten in de ruimte ten opzichte van zichzelf om daarmee zijn hulpvraag op te lossen.

Mental Space Psychology wereldwijd

De society heeft ambassadeurs in 12 landen op verschillende continenten. Daardoor kunnen nieuwe inzichten en ontwikkelingen wereldwijd gedeeld worden en wordt internationale samenwerking aangemoedigd.

Leden van de SOMSP werken samen in internationale onderzoeken. Dit gebeurt onder meer door het Laboratory. Daarnaast neemt de SOMSP deel aan congressen.

De society omvat ook een webwinkel voor de verkoop van literatuur over mentale-ruimtepsychologie.

De MSP-academy biedt bijscholing aan voor psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychiaters en andere professionals. De MSP-academy erkent momenteel instituten in Spanje, Nederland, Portugal en India als verschaffers van scholing in de mentale-ruimtepsychologie.