Liefde op afstand

Hoe help je je cliënten bij elkaar op nr. 1 te blijven als ze niet samen kunnen zijn?

Het is niet gemakkelijk liefde op afstand goed te houden. Zelfs op Valentijnsdag konden sommige geliefden elkaar niet fysiek omarmen. Voor sommige cliënten is dat erg verdrietig.

Hoe kun je ze helpen hun liefdesrelatie krachtig te houden, als ze elkaar niet kunnen opzoeken? Daarvoor zijn deze Valentijnstips.

3 Tips bij liefde op afstand


Als je cliënt een tijd lang niet samen kan zijn met diens partner, bestaat het risico dat hun relatie wat bekoelt. Dat willen ze natuurlijk niet. Toch is het best begrijpelijk…

 


Stel, je bent in het buitenland met collega’s. Je houdt die presentatie waar jullie zo lang naartoe hebben gewerkt. En je bezoekt de schitterende binnenstad, proeft nieuwe gerechten en maakt kennis met unieke natuurverschijnselen. De gesprekken verlopen prettig en succesvol. Je geniet!

En dan belt je geliefde. Want je bent al een week weg en hebt vrijwel geen contact gehad met elkaar. Oeps, een wéék? Van de ene kant lijkt het alsof er nauwelijks tijd is verstreken, van de andere kant lijkt ‘thuis’ ineens iets van lang geleden. Wat een afstand tussen jullie.Hoe voorkom je dat dit je cliënten overkomt?


Liefde op afstand vraagt om een unieke plek

De levenspartner heeft een heel speciaal plekje bij je cliënt en vice versa. In diens leven, hart, huis en bed. Als ze samen in hetzelfde huis zijn, kunnen ze dat onmogelijk vergeten.

Ook als ze niet fysiek samen zijn, kunnen ze dat unieke plekje voor de geliefde beschikbaar houden. Dat kan op verschillende manieren.1. De ‘heilige’ plek

Heel concreet: door een voorwerp of foto van hun lief in de omgeving te plaatsen. Dat ‘heilige’ voorwerp houdt het plekje van de geliefde beschikbaar en blijft daar, dicht bij je cliënt. Net zo lang tot ze weer samen zijn. Nog specialer is het, als het om iets gaat wat ze aan elkaar gegeven hebben. Een wederzijds cadeau dat hun verbindt.


2. Speciaal voor elkaar

Minder concreet: door af en toe een beleving alleen met elkaar te delen. Hun verhaal over een fantastisch moment speciaal bewaren voor de wederhelft, ook al spreken ze elkaar pas overmorgen weer. Zodat ze met alle frisheid en enthousiasme die ervaring kunnen delen, zonder dat het daarvoor al een paar keer aan anderen te vertellen. Dan gaan ze vanzelf ernaar uitkijken elkaar weer te spreken.
‘Ik kan niet wachten om het aan … te vertellen!’


3. Elkaars VIP

En heel triviaal: laat ze voor elkaar een unieke beltoon instellen. Zowel voor telefoon als voor tekstberichten. En uiteraard een vermelding in Favorieten. Zodat ze voor hun Nummer 1 anders bereikbaar zijn dan voor alle anderen. Een welverdiende wederzijdse voorkeursbehandeling.

Ben je coach of therapeut? Hier lees je over bijscholing in het verbeteren van relaties.

Wil je hulp bij het verbeteren van je eigen relatie? Lees verder over intensieve relatiecoaching en -therapie.Zeer vereerd met mijn benoeming tot Ambassador of Mental Space Psychology.

https://www.facebook.com/claudie.vanginneken/posts/1772667639553726
Ambassadors of Mental Space Psychology

Een mooie erkenning van mijn werk aan Eenzijdig Relaties Verbeteren. Deze methodiek maakt – samen met vele andere therapeutische behandelvormen en coachingsmethodieken, zoals Sociaal Panorama, familie-opstellingen en ander opstellingenwerk – deel uit van de mentale-ruimte psychologie.

Met veel dank aan het bestuur van de SOMSP!

De SOMSP stimuleert de wereldwijde uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot mentale-ruimtepsychologie.

Dit omvat alle psychotherapie die gebruik maakt van ruimtelijke interventies. De patiënt of cliënt plaatst of herplaatst onder leiding van de therapeut kritieke concepten in de ruimte ten opzichte van zichzelf om daarmee zijn hulpvraag op te lossen.

Mental Space Psychology wereldwijd

De society heeft ambassadeurs in 12 landen op verschillende continenten. Daardoor kunnen nieuwe inzichten en ontwikkelingen wereldwijd gedeeld worden en wordt internationale samenwerking aangemoedigd.

Leden van de SOMSP werken samen in internationale onderzoeken. Dit gebeurt onder meer door het Laboratory. Daarnaast neemt de SOMSP deel aan congressen.

De society omvat ook een webwinkel voor de verkoop van literatuur over mentale-ruimtepsychologie.

De MSP-academy biedt bijscholing aan voor psychologen, therapeuten, coaches, counselors, psychiaters en andere professionals. De MSP-academy erkent momenteel instituten in Spanje, Nederland, Portugal en India als verschaffers van scholing in de mentale-ruimtepsychologie.


 

Help jij je cliënt wel eens minder last te hebben van een gefossiliseerde relatie?

 

Zorg dat je in elk geval deze valkuilen vermijdt!

 

  1. Je cliënt gelooft niet dat de gefossiliseerde relatie kan veranderen

 

Als een relatie langdurig verstoord is (of zelfs nooit goed is geweest) is het voor je cliënt niet eenvoudig te geloven dat het kan veranderen.

Zolang er niet een sprankje hoop is bij je cliënt dat de ander anders zou kunnen zijn, kun je doen wat je wilt. Hij zal de verbeteringen die hij tijdens de sessie ervaart thuis weer diskwalificeren.

 

“Dat kan hij niet, zo is hij niet.”

 

Zelfs al heeft de ander nooit blijk gegeven van bijvoorbeeld inlevingsvermogen, vriendelijkheid of geduld, toch is het mogelijk dat hij daar in aanleg wel over beschikt. Zou het kunnen dat hij dat als klein kind wel heeft gedaan, of dat hij het alleen naar bepaalde mensen deed, of dat hij het wellicht nooit heeft geleerd?

 

Gefossiliseerde relatie met leden van het gezin van herkomst verbeteren

 

In al die gevallen is de eigenschap in aanleg aanwezig. De ander zou het dus kunnen hebben. Daarmee is de eerste barst ontstaan in de overtuiging van je cliënt dat de ander het niet in zich heeft.

 

 

  1. Je verandert de overtuiging alleen in het heden

 

Om te zorgen dat het effect van je sessie beklijft, is het nodig dat de beleving van het ander

niet alleen in het heden, maar ook in het verleden ook verandert. Zo werkt ons brein:

alleen als iets in overeenstemming is met oudere overtuigingen zal een nieuwe overtuiging

geaccepteerd kunnen worden.

 

Zorgen dat je cliënt de ander in het hier-en-nu anders gaat beleven is daarom niet voldoende.

Het is nodig dat ook zijn beleving van de ander in het verleden verandert. Daardoor kan de

nieuwe overtuiging (“De ander is toch meer … dan ik dacht.”) geaccepteerd worden.

 

 

  1. Je hebt een verwachting over de gewenste uitkomst

 

Laat het aan het voorstellingsvermogen van je cliënt om te bepalen wat er verandert

in zijn beleving. Misschien beleeft hij de ander anders en zegt hij bij de volgende sessie:

“Hij gedraagt zich ineens heel anders!”

 

Het is ook mogelijk dat hij de ander hetzelfde gedrag ziet uitvoeren, terwijl hij daar minder

last van heeft. In dat geval heeft hij de beleving dat hijzelf is veranderd: hij stoort zich nu

minder aan het probleemgedrag.

 

In beide gevallen heb je je cliënt effectief geholpen. Hij ervaart minder last. Als je cliënt

aangeeft dat het beter voelt, dan is je doel bereikt.

 

Meer leren over Eenzijdig Relaties Verbeteren?

 


 

Waarom Eenzijdig Relaties Verbeteren?
Als therapeut kreeg en krijg ik geregeld de vraag of ik wil helpen een relatie te verbeteren. In zo’n geval, als je twee mensen in je praktijk krijgt, gaan zij vaak verder met wat zij buiten jouw praktijk ook doen. Ze gaan kibbelen en non-verbaal razendsnel op elkaar reageren, terwijl jij er als buitenstaander bij zit. Als ze verstandig zijn spreken ze niet zomaar alles uit wat ze raakt binnen de relatie. Want wat ze zeggen in het bijzijn van die ander heeft ook weer rechtstreeks impact op die relatie. Het achterste van je tong laten zien over de relatie waar de ander bij is is daardoor een hachelijke onderneming die veel schade kan toebrengen.

De therapeut als buitenstaander

Om die reden ben ik bij relatietherapie 1-op-1 gaan werken met elk van beide partners. En wat denk je? Dit bleek veel effectiever! Ik heb stap voor stap een nieuwe methodiek ontwikkeld en hoewel het pionierswerk was, heb ik steeds gekozen voor gedegen werkvormen die veel konden gaan opleveren voor de cliënt. Mijn expertise op het gebied van training, coaching en verschillende vormen van therapeutische behandeling heb ik gecombineerd met de jarenlange ervaring. Over tientallen jaren heb ik de interventies in praktijk gebracht met talloze cliënten.
De technieken die gewoon erg goed bleken te werken ging ik ook aanbieden in workshops, zodat ik meer mensen kon helpen hun relaties te verbeteren. Ook als die ander daar niet aan mee kon of wilde doen.

Benieuwd

In een dag werkten de deelnemers aan de verbetering van een relatie. En wie schreven er in? Mensen die inderdaad een relatie hadden waar ze van wakker lagen, bijvoorbeeld met een kind, een schoonzus, een collega, een ouder, een klant of hun leidinggevende. Maar ook nogal wat coaches en therapeuten die vooral erg benieuwd waren naar de technieken.
Een goede reden om voor coaches en therapeuten een aparte workshop aan te bieden! Sommige technieken kregen het voor elkaar relaties te verbeteren terwijl cliënten van te voren echt dachten dat dat onmogelijk was. Een paar van de technieken met een sterke impact heb ik samengebracht in de workshop Leer Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV.

Sterke impact

Natuurlijk heb ik de wijsheid niet in pacht en er wordt soms ook heel succesvol tweezijdig aan relaties gewerkt. Maar mijn ervaring met honderden mensen met allerlei relaties – zoals jij en ik – heeft laten zien dat het vaak een complete verademing is als iemand vrijuit over een relatie kan praten. Als hij ècht vrij aan zijn beleving van de relatie kan werken. En – nog belangrijker – dat je volledig je verantwoordelijkheid neemt als je vanuit één kant aan een relatie werkt. Het is natuurlijk zinloos te gaan zitten wachten tot die ander iets gaat veranderen als je in je eentje bezig bent!

Eigenaarschap

Inmiddels is er een geaccrediteerde opleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren en zijn er gelicenseerde ERV-ers die volgens deze methode werken. Er is niet alleen belangstelling van coaches en therapeuten, maar ook van POH-GGZ, mediators, ambulant begeleiders, pedagogen, managers, vertrouwenspersonen en psychiaters.
Interessant? Een goed begin is je inschrijven voor de tips, info en inspiratie. Ik houd je graag op de hoogte!

 


Zo fijn om kennis te mogen overdragen!

Wat is het toch heerlijk om les te geven. De afgelopen weken heb ik weer prachtige methodieken mogen overdragen aan toegewijde studenten. Technieken uit Eenzijdig Relaties Verbeteren, uit hypnotherapie èn uit NLP.

Extra bijzonder was het om als docent terug te keren naar de academie waar ik zelf ooit in de schoolbanken zat…  Academie Hypnos.


Ik heb de studenten uit verschillende leerjaren onder meer mogen leren hoe je regressie effectief inpast in een therapeutische sessie, hoe je gebruik kunt maken van onbewuste lichaamssignalen, hoe je diagnosticeert met ideomotorische vingerbewegingen, hoe je een hele sessie kunt doen zonder dat je cliënt één woord zegt en hoe je veelzijdig kunt werken met de Tijdlijn. Zó fijn hoe al deze studenten en supervisoren serieus aan de slag zijn gegaan om zich de technieken eigen te maken!

En natuurlijk de opleiding Eenzijdig Relaties Verbeteren!

De studenten ERV® hebben geleerd hoe ze zelfhypnose kunnen inzetten als hulpmiddel voor hun cliënten. En voor zichzelf natuurlijk! Ze hebben elkaars mentale ruimte verkend en aangepast. En ze hebben geleerd hoe je ERV® kunt toepassen met beeldende materialen zoals pastelkrijt.

Live dag ERV® Zelf

Afgelopen donderdag was er weer een bijeenkomst voor de deelnemers aan ERV® Zelf.

Er was flink gestudeerd, geoefend en geëxperimenteerd sinds de vorige bijeenkomst. Ervaringen, tips en
successen werden gedeeld.

Praktisch

Natuurlijk hebben ze weer nieuwe technieken geleerd, zoals de Plasmabel, waarmee ze cliënten kunnen helpen bij rouwverwerking, voortdurende verliefdheid na een verbroken relatie of gevoelens van afhankelijkheid.

Zelfhypnose

Een van de nieuwe technieken van
deze les was de Anachroon
Zelfhypnose.

Deze techniek kunnen de ERV-ers in opleiding aanleren aan hun cliënten, zodat zij de doorwerking van hun ERV-sessie kunnen versterken. Daarnaast is het natuurlijk ook heel fijn om een krachtig middel als
zelfhypnose ter beschikking te hebben
voor jezelf, ook als je zelf therapeut
of coach bent!

Ambacht

Natuurlijk is er weer veel geoefend met de nieuwe technieken. Want ERV® is een ambacht. Je leert het door te doen, te doen en nog vaker te doen.

Eenzijdig verbeteren van relaties

Innerlijke conflicten

Bij Academie Hypnos hebben de
studenten verschillende
basistechnieken geleerd, zoals het
werken met oppositiedelen voor
het verhelpen van een innerlijk
conflict of besluiteloosheid.

Het allerbeste van dit vak

Lesgeven vind ik heerlijk. Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om mijn cliënten en de verlichting die ze bereiken in hun leven en relaties. De zwager die al wekenlang wakker ligt vanwege de koude oorlog met zijn schoonzus en na een sessie gelukkig weer kan ontspannen en slapen. De tweeverdiener die zichzelf heeft uitgeput om werk en gezin te combineren en ineens ziet dat het gemakkelijker kan. De dochter die altijd nog vaders strenge stem in haar achterhoofd hoorde en die nu na al die jaren eindelijk simpelweg kan genieten van haar leven… Wat een mooi vak is dit toch!

Maar – eerlijk is eerlijk – ik kijk ook alweer uit naar de workshop over Eenzijdig Relaties Verbeteren over 2 weken. Dan mag ik al die prachtige technieken waarmee ik mensen help weer delen met anderen, zodat er nóg meer mensen profijt van kunnen hebben.

 


De 3 grootste valkuilen bij het eenzijdig verbeteren van een relatie

 

Sommige vergissingen maken het vrijwel onmogelijk om het echt effectief vanuit één kant te doen: het verbeteren van een relatie. Ik zet de drie belangrijkste fouten voor je op een rij, zodat jij die in elk geval niet hoeft te maken:

  1. Feiten corrigeren

Past het verhaal van je cliënt niet binnen de feiten die je kent? Wijs er dan niet op dat jij feiten kent die het verhaal tegenspreken, maar toon belangstelling voor zijn beleving van de situatie, met een open en eerlijke nieuwsgierigheid.

Neem van hem aan dat in zijn beleving de situatie zo is als hij hem weergeeft. Uiteindelijk is het immers zijn beleving van de situatie die je hem helpt verbeteren. Historische feiten zijn daarbij van ondergeschikt belang.

  1. Zelfkritiek bevestigen

Twijfelt je cliënt sterk aan zichzelf of geeft hij zichzelf de schuld van zijn probleem? Bevestig hem daar dan niet in. Je hoeft het evenmin te ontkennen. Laat hem zelf onderzoeken of hij met de kennis en mogelijkheden die hij op dat moment had, naar beste eer en geweten heeft gehandeld.

Als dat zo is, zal hij zich realiseren dat hij zijn best heeft gedaan. De last van het schuldgevoel of de schaamte valt dan van hem af.

 

  1. Hopen op een bepaalde uitkomst

Het is niet meer dan menselijk om te hopen dat ruziënde echtelieden weer samen gaan wonen, dat oma weer wekelijks thee komt drinken of dat je cliënt zijn demente vader voor altijd in zijn hart sluit. Toch is het belangrijk jouw persoonlijke ideaalbeeld los te laten.

Stel je volledig open voor alle gedachten en gevoelens van je cliënt. Laat je verrassen door de richting die je cliënt kiest. Alleen dan kun je zonder oordeel luisteren.

Als je deze valkuilen vermijdt, ben je al een heel eind op weg bij het verbeteren van een relatie. Je cliënt zal er je dankbaar voor zijn!


Dit soort informatie af en toe in je mailbox ontvangen? Schrijf je in voor de tips en inspiratie!

 


“Drop your story.”

Als een gebeurtenis je spanning bezorgt, wil je daar graag vanaf.

Welke 3 elementen dragen het meeste bij aan je herstel?

Deze inzichten hebben uiteenlopende methoden – zoals Sociaal Panorama, Cognitieve Gedragstherapie, The Work, Eenzijdig Relaties Verbeteren, Believe Work en hypnotherapie – gemeenschappelijk voor het verwerken van een pijnlijke ervaring:

1. Er kan een groot verschil zijn tussen de situatie zoals jij hem vanuit jezelf, met emoties, ervaart en de situatie zoals die van een afstand zonder emoties waarneembaar is.

2. Het is niet de gebeurtenis die je hindert. Het is jouw beleving van de gebeurtenis die je hindert.

3. Als je verwacht dat de situatie is zoals je die kent uit het verleden, dan is de kans groot dat je teleurgesteld raakt.

Sociaal Panorama

Zoals Lucas Derks – de grondlegger van Sociaal Panorama – het verwoordt:
‘Je wordt niet gehinderd door de gebeurtenis maar door jouw mentale representatie daarvan.’

Zoals verwoord in de uitgangspunten van Eenzijdig Relaties Verbeteren:
‘Je hebt geen last van een ander. Je hebt last van jouw beeld van die ander.’

Of kort maar krachtig, door Byron Katie:
“Drop your story.”


Op 6 september 2017 wordt de 1-daagse workshop Leer Eenzijdig Relaties Verbeteren – ERV® verzorgd in Arnhem.

Lees hier meer over de workshop >>

 


3 Gouden tips tegen weerstand

Ken je dat?

Zodra je ook maar de geringste suggestie doet dat je cliënt iets anders zou kunnen doen, is er weerstand:

De ander…

‘Ja maar, die ander…’

Dus kan het niet, werkt het niet, heeft het geen zin.

 

Hoe help je ook deze cliënten?

 

 

Deze gouden tips helpen je de weerstand te laten verdwijnen, alsof hij er nooit geweest is.

1. Erken dat het aan de ander ligt

Natuurlijk ligt het aan de ander! Als het aan je cliënt lag, had hij het allang opgelost. De ander vormt het probleem voor je cliënt. Richt je dus op die ander.

2. Maak van de ander zíjn persoonlijke ander.

Help je cliënt in te zien dat – hoewel de ander het probleem is – het vooral zijn mentale representatie van de ander is, die hem hindert.

3. Verander de ander.

Herprogrammeer de beelden, gedachten en gevoelens die je cliënt heeft bij de ander, zodat ze hem niet meer hinderen.

De bonus…

Het allermooiste is nog wel dat in veel gevallen de ander zich hierna ook echt anders gaat gedragen. De ander veranderen? Je kunt je cliënt verzekeren dat het kan!

Joúw ander!


Wil je leren Eenzijdig Relaties Verbeteren? In de maand juni 2017 geef ik 3 gratis strategiesessies weg.

In deze sessie per telefoon of Skype gaan we in op jouw werkwijze en doelgroep en onderzoeken we samen wat ERV® voor jou en jouw cliënten kan betekenen. Je krijgt een persoonlijke tip op maat om jouw cliënten aan nog betere resultaten te helpen, zodat ze graag bij je terugkomen en je van harte aanbevelen.

Wil je kans maken op een van deze sessies? Vul dan direct het formulier in.Ik ben zó boos op je en ik hou zó van je

Denk je ook wel eens: ‘Ik ben zo boos op je’ over iemand van wie je heel veel houdt?

Het was een uitgelezen kans voor Thomas om drie maanden in de VS te werken. Hij leerde nieuwe werkwijzen kennen en genoot van zijn eigen groei, zowel in het werk als ook als mens. Als een donderslag bij heldere hemel kwam dat bericht: ‘Mam ligt op IC’

relatie met kind

Even stond hij roerloos tussen alle mensen en drukte, lamgeslagen starend, zoals heel lang geleden op de kermis, toen hij haar ineens kwijt was. Dan vloekte hij en smeet zijn tas tegen de grond, woedend om de rotstreek die ze nu alweer flikte. Alweer! Telkens als zijn leven lekker op gang was, als alles echt lekker ging, als alles – werk en relatie en de kinderen en zijn huis – als dat alles klopte, als een soepel geoliede machine, dan gooide zij er een schep grind in. Ineens konden zijn knieën hem niet meer dragen en kwamen zijn tranen, eindeloos, net als in de kamer van de rector, na haar eerste poging.

Alweer!

Als ik Thomas vraag wat hij beleeft bij zijn moeder geeft hij de meest uiteenlopende antwoorden. In een poging een objectief antwoord te geven beschrijft hij hoe haar depressies zijn leven vanaf zijn middelbare-schooltijd hebben getekend. Zijn levensgeschiedenis is opgedeeld in perioden als ‘voor haar eerste depressie’, ‘na haar eerste opname’ en ‘tot haar tweede poging’. Haar ziekte heeft veel bepaald op zijn levenspad. En die gedachte maakt hem razend.

Ik ben zo boos op je

Ik ben zo boos op je!

Evengoed kan hij vertellen over de moeder die hij lang geleden had, die hem altijd met de fiets uit school haalde, met hem in het hoge gras ging liggen en op grassprieten floot, die zoveel creatieve ideeën had en van wie er veel mocht, zodat er bijna elke dag wel speelkameraadjes over de vloer waren. Zijn liefde vult heel de kamer als hij vertelt hoe zijn wang tegen haar arm rustte en met zachte schokjes wiebelde als ze zat te haken.

Ik ben zo boos op je en ik hou ook zo van je…

Mama kan alles… Of toch niet?

Hij slikt zijn tranen weg bij de herinnering aan de vele ziekenhuisbezoeken, waarbij hij haar rolstoel duwde, want wie moest het anders doen nu papa niet meer bij hen was? Hij vertelt over de schrik als hij haar huilend op de vloer van hun nieuwe huis aantreft omgeven door brieven en het ijskoude besef doordringt: ‘Mama kan toch niet de hele wereld aan…’

Jaar na jaar drijven ze verder uit elkaar en ironisch genoeg draait zijn leven nog steeds grotendeels om haar, en dat van haar om hem. Hoe kan hij met haar bespreken hoe boos hij is? Het zou misschien haar einde betekenen. En bovendien begrijpt hij zelf weinig van de extravagante cocktails aan emoties die hij ervaart als hij met haar praat. Hij vertrouwt zijn eigen reacties niet, die pijlsnel kunnen omslaan van begrip naar verontwaardiging, van gemis naar verwijt, van liefde naar angst. Hij mist haar enorm en noodgedwongen blijft hij emotioneel op veilige afstand.

Hypnotherapie

Bij toeval (als er zoiets als toeval bestaat…) leest Thomas over het eenzijdig verbeteren van relaties en hij zet de stap. Onder begeleiding is hij in staat oude boosheid, wanhoop en zorgen te verwerken, terwijl zijn moeder zich een weg terugvecht richting levenslust. In trance worden sommige automatische gedachten en gevoelens die hij beleeft bij zijn moeder getransformeerd, zodat de weg open ligt voor een warme, open relatie vanuit compassie. Hij bevrijdt zichzelf van onbewuste reacties, die de situatie alleen maar erger maakten en hoe meer belemmerende banden met haar hij weet te verbreken, des te sterker ervaart hij zijn diepe genegenheid voor haar.

Het in je ééntje verbeteren

Voor het eerst sinds tientallen jaren kan Thomas weer genieten van de nabijheid van zijn moeder, en kunnen ze simpelweg samen ontspannen. Als hij haar begroet, is het nu met liefdevolle aandacht. Soms praten ze wat over de kinderen en soms wandelen ze een stuk of puzzelen ze samen. Hij heeft haar garen en haaknaalden cadeau gedaan, en ze genieten allebei weer van de rustige, zich herhalende bewegingen. En af en toe praten ze over vroeger en dan gebeurt het onverwachte: ‘Het spijt me Thomas, ik had zoveel meer voor je willen doen, sorry… voor alles.’

Hoe word ik gelukkig

Wel honderd mooie woorden komen in hem op, maar alles wat hij doet is zijn armen om haar heen slaan, haar vasthouden en zijn liefde eindelijk weer voelen stromen.


 

Een paar keer per maand tips en inspiratie ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in!

Worden wie je bent

Geïnspireerd door de prachtige lezing van Jan Alfrink over identiteitsontwikkeling en worden wie je bent wil ik je graag deze vraag stellen:

Ben jij geworden wie je bent?

worden wie je bent

Ooit kwam je op aarde – wie weet waarvandaan… Je kwam met een bedoeling, wellicht je eigen bedoeling, of als onderdeel van iets groters, iets hogers. Daar was je dan: onwetend als een pasgeborene en ook zo puur en wijs.

Mensen, ervaringen, voor- en tegenspoed kwamen op je pad. Sommige brachten je dichter tot je kern, andere brachten je daarvandaan. En toch… zijn ook die omwegen wellicht een goede weg geweest.

Een goede weg naar het herontdekken van je bedoeling.

Er zijn mensen die terugverlangen naar het hemelse gevoel van vrede dat ze zich lijken te herinneren van voordat ze in dit leven stapten. Het kan voelen als nostalgie, als heimwee. Maar als je echt op weg bent te worden wie je bent, is dat vooruitzicht ook aanlokkelijk. Dat grote geluk ligt in het verleden, maar ook in de toekomst. En als je je dat realiseert, dan is het ook in het nu.

Ben jij al wie je bent?

Je hebt veel bereikt. Je bent gegroeid. Je hebt geleerd. Je hebt je ontwikkeld. Als het meezit, kom je steeds dichter bij jezelf. Maar tegelijk was je al zo prachtig toen je geboren werd. Toen je op aarde kwam, droeg je al zoveel in je. Al je vermogens, al je mogelijkheden waren al aanwezig, sommige helder stralend, andere latent en diep sluimerend.

Lukt het jou? Vang je soms een glimp op van je oorspronkelijke toestand, of van je aanvankelijke bedoeling? Leef je daarnaar?

In hypnose kun je in contact komen met je vroegste bewustzijn. Je kunt in je beleving zelfs terug naar voordat je in dit leven kwam. We noemen dit een tussenbestaan-sessie. Als je je herinnert ‘wie je bent’ kan dat zorgen voor zelfvertrouwen, rust en daadkracht.

Ben jij al geworden wie je bent?

Een paar keer per maand tips en inspiratie ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in!