Visie enkelzijdig relaties verbeteren

Binnen enkelzijdig relaties verbeteren is persoonlijke aandacht het uitgangspunt voor iedere behandeling.

Persoonlijke aandacht

Met zorg worden bij ERV alle interventies en coaching afgestemd op de individuele situatie en hulpwens. Daardoor sluit de dienstverlening aan bij de eigen inzichten en kwaliteiten van de cliënt. Zo passen de veranderingen als vanzelfsprekend binnen de unieke persoonlijke situatie en is het resultaat blijvend.

Persoonlijke aandacht en nabijheid zijn onmisbaar in het therapeutische proces. De methode ERV omhult de cliënt met vriendelijke aandacht, vrij van ieder oordeel.

Enkelzijdig Relaties Verbeteren

Visie Enkelzijdig Relaties Verbeteren op compassie

Door compassie, zorgvuldige, intelligente, creatieve benaderingen en inhoudelijke deskundigheid optimaliseert Eenzijdig Relaties Verbeteren dit proces voor alle cliënten.

De zelfcompassie van de cliënt en de compassie van de cliënt voor de ander staan centraal in dit proces. Compassie van de therapeut voor de cliënt is een voorwaarde om dit tot stand te laten komen.

Visie Enkelzijdig Relaties Verbeteren op eigenaarschap

De cliënt heeft het eigenaarschap van zijn probleem en zijn oplossing. Zo kunnen cliënten het hoogst haalbare bereiken. Hun persoonlijke doel, op hun manier en op hun voorwaarden.

Bij Eenzijdig Relaties Verbeteren ontdekt de cliënt wat hij zelf kan doen om de relatie te verbeteren. Hierdoor krijgt hij geen kans de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen. Zo bezien is deze methodiek niet alleen doeltreffender, maar ook zuiverder dan behandelvormen waarbij tweezijdig wordt gewerkt. De cliënt doet wat binnen zijn eigen vermogen ligt.

Geen enkele cliënt zal bij deze methodiek in de verleiding komen om af te wachten tot de ander het probleem verhelpt.

Visie Enkelzijdig Relaties Verbeteren op integriteit

Integriteit is het fundament. Enkelzijdig Relaties Verbeteren geeft een betrouwbare, discrete en compassievolle verbetering van persoonlijke ontwikkeling.

Alleen als de cliënt blindelings kan vertrouwen op de intenties en professionaliteit van de therapeut, kan hij zich werkelijk openstellen. De therapeut heeft geen oordeel over het gedrag of de gedachten van de cliënt. Hij helpt hem vrijelijk alle gedachten en automatismen te ontdekken. Gezamenlijk vinden therapeut en cliënt andere gedachten en alternatief gedrag, dat de gewenste relatie meer ruimte biedt.

Enkelzijdig Relaties Verbeteren

Enkelzijdig relaties verbeteren

Lees hier enkele ervaringen